0912 949 24 77  - 021 44 74 81 36
​​​​​​​021 44751513

تعاونی مسکن بانک ملی

توضیحات اولیه شرکت تعاونی مسکن بانک ملی

شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک ملی ایران در تاریخ 1366/5/12 
به شماره ثبتی 66613  با ارکان مجمع عمومی، هیات مدیره و بازرس/ بازرسان در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید .

مدیر عامل
عباس خون سیاوش


رئیس هئیت مدیره
علیرضا قلی زاده


نایب رئیس هئیت مدیره
امین احمدی

منشی و عضو هئیت مدیره
حسین معین

عضو هئیت مدیره
محمد توکلی

بازرس تعاونی
صادق رفیع پور ماسوله
​​​​​​​

سبد خرید