0912 949 24 77  - 021 44 74 81 36
​​​​​​​021 44751513

 پروژه های جدید بتاجا
- پروژه های پهنه A

برج های این پهنه در شمال بزرگراه شهید حکیم واقع شده اند و نوع سازه ساخت آن ها از نوع اسکلت فلزی است.


مجتمع ورزشی پامچال

این مجتمع از دو بخش تجاری و ورزشی تشکیل شده است. بخش تجاری ۱۵۰۰۰ متر مربع است و ۳ طبقه و ۵۵ واحد دارد و بخش ورزشی ۷۸۰۰ متر مربع و ۴ طبقه دارد که شامل ۲ سالن استخر ، ۲ سالن بدنسازی ، ۱ سالن بیلیارد ، ۳ سالن چند منظوره و فروشگاه ورزشی می باشد.
مجتمع دارای سالن های جداگانه برای آقایان و خانم ها می باشد و در مرکز پهنه A واقع شده است.
بخش تجاری مجتمع نیز شامل این امکانات می باشد :
دوربین مدار بسته ، دارای شعب بانک در دو طبقه ، نانوایی ، رستوران داخل سالن و بالکن ، پله برقی ، آسانسور ، هایپر مارکت و ...برج پامچال ۱

این برج شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۶۹ تا ۱۶۱ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، برق اضطراری ، هلی پد ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، انباری و پارکینگ و ... نام برد.برج پامچال ۲

این برج شامل ۱۶ طبقه و ۱۲۸ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۹۲ تا ۲۱۸ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، برق اضطراری ، هلی پد ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، انباری و پارکینگ و ... نام برد.برج پامچال ۳

این برج شامل ۱۹ طبقه و ۱۷۱ واحد مسکونی می باشد. متراز واحد ها از ۸۰ تا ۱۶۸ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، برق اضطراری ، هلی پد ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، انباری و پارکینگ و ... نام برد.برج پامچال ۴

این برج شامل ۱۶ طبقه و ۶۴ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۱۱۳ تا ۱۵۱ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، برق اضطراری ، هلی پد ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، انباری و پارکینگ و ... نام برد.برج پامچال ۵

این برج شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی است و متراژ واحد ها از ۷۵ تا ۱۱۵ متر مربع می باشد.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، برق اضطراری ، هلی پد ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، انباری و پارکینگ و ... نام برد.برج پامچال ۶

این برج شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۷۵ تا ۱۱۵ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، برق اضطراری ، هلی پد ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم گرمایشی و سرمایشی ، انباری و پارکینگ و ... نام برد.
برج ارکیده ۱

این برج شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها ۶۹ تا ۱۱۷ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، برق اضطراری ، سیستم اطفاء حریق ، آنتن و ماهواره مرکزی ، هلی پد و... نام برد.برج ارکیده ۲

این برج شامل ۱۸ طبقه و ۲۱۶ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۶۹ تا ۱۱۰ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن اجتماعات ، سالن ورزشی ، هلی پد ، برق اضطراری ، آسانسور ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم اطفاء حریق و ... نام برد.برج ارکیده ۳

این برج شامل ۱۵ طبقه و ۷۵ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۹۳ تا ۱۲۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، هلی پد ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، سیستم اطفاء حریق ، آنتن و ماهواره مرکزی و ... نام برد.برج ارکیده ۴

این برج شامل ۱۵ طبقه و ۷۵ واحد مسکونی می باشد.  متراژ واحد ها از ۹۳ تا ۱۲۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، هلی پد ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آسانسور ، سیستم اطفاء حریق ، آنتن و ماهواره مرکزی و ... نام برد.برج ارکیده ۵

این برج شامل ۱۸ طبقه و ۲۱۶ واحد مسکونی می باشد. متراژ واحد ها از ۶۹ تا ۱۱۰ متر مربع است.
از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن اجتماعات ، سالن ورزشی ، هلی پد ، برق اضطراری ، آسانسور ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سیستم اطفاء حریق و ... نام برد.برج ارکیده ۶

این برج شامل ۱۵ طبقه و ۱۵۰ واحد مسکونی می باشد .
متراژ واحد ها از ۶۳ تا ۱۱۱ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
آسانسور ، لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، سیستم اطفاء حریق ، برق اضطراری و ... نام برد.برج ارکیده ۷

این برج شامل ۱۵ طبقه و ۱۵۰ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۶۴ تا ۱۱۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، آنتن و ماهواره مرکزی ، ۴ لاین آسانسور ، سیستم اطفاء حریق ، برق اضطراری ، سیستم سرمایشی و گرمایشی و ... نام برد.برج ارکیده ۸

این برج شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد می باشد. متراژ واحد ها از ۷۶ تا ۱۱۵ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، هلی پد ، برق اضطراری ، آسانسور ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، سیستم اطفاء حریق ، خود پرداز در پایین برج و ... نام برد.برج ارکیده ۹

برج شامل ۱۹ طبقه و ۱۹۰ واحد می باشد. متراژ واحد ها از ۷۶ تا ۱۱۵ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، هلی پد ، برق اضطراری ، آسانسور ، آنتن و ماهواره مرکزی ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، سیستم اطفاء حریق و ... نام برد.برج ارکیده ۱۰

این برج شامل ۲۷ طبقه و ۲۲۸ واحد مسکونی می باشد و متراژ واحد ها از ۷۸ تا ۲۵۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، آنتن و ماهواره مرکزی ، هلی پد ، سیستم اطفاء حریق ، آسانسور ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، برق اضطراری و ... نام برد.برج ارکیده ۱۱

این برج شامل ۲۷ طبقه و ۲۲۸ واحد مسکونی می باشد. و متراژ واحد ها از ۷۸ تا ۲۵۳ متر مربع است. از امکانات رفاهی این برج می توان از :
لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، آنتن و ماهواره مرکزی ، هلی پد ، سیستم اطفاء حریق ، آسانسور ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، برق اضطراری و ... نام برد.- پروژه های پهنه B


پهنه B شامل برج های ( G1 تا G4 ) ، ( N1 تا N6 ) ، (B1 و B3 ) ، ( D1 تا D3 ) می باشد.
برج ها در جنوب اتوبان خرازی واقع شده اند و نوع سازه برج ها از نوع اسکلت فلزی است.برج B3

ابن برج شامل ۲ بال می باشد. بال شرقی دارای ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد و دارای ۴۸۰ واحد مسکونی است.


برج G1

این برج دارای ۲ بال شرقی و غربی است. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد. برج دارای ۴۳۴ واحد مسکونی است.


برج G2

این برج دو بال شرقی و غربی دارد. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه ای است. این بلوک ۴۹۴ واحد مسکونی دارد.


برج G3

این برج دارای ۲ بال شرقی و غربی است. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد و در کل شامل ۴۶۴ واحد مسکونی است.


برج G4

این برج نیز دارای ۲ بال شرقی و غربی است. بال شرقی ۲۷ طبقه و بال غربی ۲۹ طبقه دارد و شامل ۴۹۴ واحد مسکونی است.


بقیه برج های این پهنه دارای ۳۶ طبقه می باشند و متراژهای ۷۵ تا ۴۰۰ متر مربع دارند.- امکانات رفاهی برج های پهنه B 


لابی و لابی من ۲۴ ساعته ، سالن ورزشی ، سالن اجتماعات ، سیستم اطفاء حریق ، آسانسور ، درب ضد سرقت ، سیستم سرمایشی و گرمایشی و ... نام برد.

قیمت برج های پهنه B از متری ۸۵۰ هزار تومان شروع و به متری ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان می رسد.

 

 

 

نوشته سمانه هراتیان ( مدیریت املاک دیار )

09129492477

 تیم ما با ۱۲ سال سابقه در امر پیش خرید و پیش فروش و بررسی و اعتبار سنجی پروژهای در حال احداث، متشکل از بهترین و مجرب ترین مشاوران همراه شما در امر خرید و فروش هستیم
ما با بهره گیری از تجربه خود تنها مشاور و راهنما و همرا شما می باشیم . تا همراه شما بهترین گزینه را برای خانه دار شدن انتخاب کنیم

​ما با ارائه مقالاتی در زمینه املاک پیش فروش در منطقه 22 تهران سعی داریم به بهگزینی انتخاب های شما کمک کنیم تا بتوانید با

آگاهی بیشتر در این مسیر قدم بگذارید و چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در حیطه سکونت بهترین انتخاب را داشته باشید 
​​​​​​​
می توانید مقالات ما را در این صفحه دنبال کنید

باتشکر از حسن انتخاب شما


با مقالات املاک دیار همراه باشید برای مشاهده مقالات بیشتر کلیک کنید

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند

سبد خرید