0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

تعاونی مسکن شرکت نفت

مشخصات تعاونی

تاریخ تاسیس
۱۳۸۷/۰۸/۱۹

وضعیت شرکت
فعال

نوع شرکت
تعاونی

شماره ثبت
 331535


شناسه ملی  
 10103744028

پروژه ها
آفتاب مهتاب 
شهرزیبا
بندر کیاشهر

سبد خرید