0912 949 24 77  - 021 44 74 81 36
​​​​​​​021 44751513

تعاونی مسکن شهید خلیلی

توضیحات اولیه شرکت تعاونی مسکن شهید مهدی خلیلی

تعاونی مسکن شهید خلیلی یکی از تعاونی های زیرمجموعه تعاونی مسکن های سپاه است. این تعاونی پروژه مسکونی میعاد در منطقه 22 شهرداری تهران را در دست ساخت دارد.


رئیس هیئت مدیره
سید شجاع موسوی

 شماره ثبت
77841

 شناسه ملی
10101226976
در آذرماه 1368 تأسیس شده است.

کارنامه سازنده
پروژه مسکونی میعاد 

سبد خرید