0912 949 24 77  - 021 44 74 81 36
​​​​​​​021 44751513

تعاونی مسکن سپاه تهران

توضیحات اولیه تعاونی مسکن سپاه تهران
​​​​​​​

علاوه بر تعاونی مسکن ارتش تهران که در سال‌های اخیر اقدامات بسیار زیادی در منطقه ۲۲ انجام داده است.
تعاونی مسکن سپاه تهران پروژه های زیادی را در منطقه ۲۲ ایجاد کرده است.
این تعاونی در منطقه22 و اطراف دریاچه چیتگر پروژه های زیادی را به صورت پیش فروش و فروش ایجاد نموده است که بخاطر قیمت مناسب آنها توجه خریداران زیادی را جلب کرده است.

زیرمجموعه های تعاونی مسکن سپاه
​​​​​​​
تعاونی آماد
تعاونی رزمنده
تعاونی هوا فضا
تعاونی مسکن لشگر ۲۷
تعاونی ستاد کل
تعاونی نیروی زمینی​​​​​​​

سبد خرید