0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

اجاره‌ بهای مسکن به حرف ستاد کرونا گوش نداد+فیلم

 

در جلسه ابتدای تیر ماه امسال ستاد مبارزه با کرونا، سقف مشخصی برای افزایش اجاره‌بها در نظر گرفته شد اما گزارش‌ها و آمارها حاکی از رقم خوردن شرایط به گونه‌ای دیگر است.