0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

راه حل پورحاجت برای بازکردن کلاف سردرگم بازار مسکن

 

کارگر آنلاین | دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از بی‌برنامگی دولت و وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن، گفت: بخش مسکن فقط با تفکیک وزارت راه و شهرسازی به سامان می‌رسد.
 

منبع : فردا