0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی برج اول نیروی زمینی ارتش، پهنه c چیتگر، معاونت مهندسی نزاجا 

 

برج اول نیروی زمینی ارتش  در کنار اتوبان حکیم واقع شده در مرحله پایان سفت کاری میباشد واحد های جنوبی آن ویو باغ ملی گیاهشناسی ، واحدهای غربی آن ویو برج چهارم نیرو زمینی ، واحدهای شرقی آن ویو به برج دوم پروژه نیرو زمینی و واحدهای شمالی آن ویو برج h2 نیروهوایی رو دارهستند .

برج اول زمینی رو خود تعاونی نیروزمینی ارتش میسازد و دارای متراژ ۹۳ ،۱۱۰،۱۲۱،۱۳۵ متری میباشد .
هر طبقه ااین برج ۱۴ واحد و در کل ۵۶۰واحد دارد.


۲ واحد  ۹۳ متری
۴ واحد ۱۱۰متری
۴ واحد  ۱۲۱متری
۴ واحد  ۱۳۵ متری

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند