0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی برج دوم نیروی زمینی ارتش، پهنه c چیتگر، معاونت مهندسی نزاجا

 

برج دوم نیرو زمینی ارتش در شمال برج اول واقع شده ،قسمت غرب آن برج مرجان ،قسمت شرق آن برج سوم و قسمت جنوب آن برج اول زمینی قرار گرفته است. ویو قسمت شمال آن باز است به سمت همت و چهار باغ تجاری می باشد.

برج دوم نیروزمینی در مرحله سفت کاری میباشد.

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند