0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی برج سوم نیروی زمینی ارتش، پهنه c چیتگر، معاونت مهندسی نزاجا

 

برج سوم  نیروی زمینی ارتش در مرحله فوندانسیون می باشد این برج به وسیله شرکت نپاسازه و به صورت مشارکتی در حال ساخت است .ویو قسمت شمالی آن چهارباغ تجاری و همت،قسمت جنوبی آن برج چهارم ،قسمت غربی آن برج دوم و بهترین ویو آن دریاچه در قسمت شرقی می باشد.

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند