0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی ویو و نقشه واحد 110 متری برج نیروی زمینی ارتش ، پهنه c چیتگر ، معاونت مهندسی نزاجا

 

۱۱۰متری برج زمینی در هر طبقه ۴ واحد داراست که دو واحد شمال غربی و شرقی و دو واحد جنوب غربی و شرقی را دارد.


دارای ۴/۸۲متر ورودی
دارای ۳۸/۲۴متر پذیرایی
دارای ۱۱/۵۴متر آشپزخانه
دارای ۱۷/۴۹متر اتاق خواب اصلی
دارای ۱۲/۲۰ اتاق خواب
دارای ۳/۹۰ حمام
دارای ۹/۱۲ تراس
دارای ۱۸/۳۳ فضای ارتباطی
جمع کل ۱۱۸/۷۶ متر


ویو ۱۱۰ متر در برج اول (واحد های جنوب غربی و جنوب شرقی به سمت باغ ملی گیاه شناسی و واحدهای شمال غربی و شمال شرقی ویو برج دوم را دارد )
ویو واحد ۱۱۰متری در برج دوم ( واحدهای جنوب غربی و جنوب شرقی ویو برج اول، و واحد های شمال شرقی و شمال غربی ویو همت و چهار باغ تجاری )
ویو واحد ۱۱۰ متری در برج سوم (ویو واحد های جنوب غربی و جنوب شرقی برج چهارم ، و ویو واحدهای شمال غربی و شمال شرقی چهار باغ تجاری و همت )
ویو واحد های ۱۱۰ متری در برج چهارم (واحدهای جنوب شرقی و غربی ویو حکیم و باغ ملی گیاهشناسی ،و واحدهای شمال غربی و شرقی ویو برج سوم)

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند