0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی ویو و نقشه واحد 135 متری برج نیروی زمینی ارتش ، پهنه c چیتگر ، معاونت مهندسی نزاجا

 

واحد ۱۳۵ متری برج نیروی زمینی ارتش تنها واحد سه خواب برج میباشد که در هر طبقه دارای ۴ واحد است . واحد های ۱۳۵ متری دارای ویو های کامل شمالی و کامل جنوبی می باشد.


وررودی ۵/۲۱
پذیرایی ۵۹/۵۳
آشپزخانه ۹/۳۰
اتاق خواب اصلی ۱۲/۲۴
اتاق خواب ۲   ۱۸/۵۴
سرویس بهداشتی ۳/۰۸
حمام  ۴/۹۰
تراس ۱۴/۹۶
فضای ارتباطی ۱۹/۹۵
جمع کل واحد ۱۴۷/۰۹ویو  واحد ۱۳۵ زمینی در برج اول (واحدهای جنوبی ویو باغ ملی گیاهشناسی و حکیم را دارند و واحدهای شمالی ویو برج دوم)
ویو واحد های ۱۳۵ زمینی در برج دوم (واحدهای جنوبی ویو برج اول را دارند و واحدهای شمالی ویو حکیم و چهارباغ تجاری )
ویو واحدهای ۱۳۵ متری  زمینی در برج سوم (واحدهای شمالی ویو چهارباغ تجاری و همت را دارد و واحدهای جنوبی ویو برج چهارم)
ویو واحدهای ۱۳۵ متری زمینی در برج چهارم (واحدهای شمالی ویو برج سوم را دارد و واحدهای جنوبی ویو حکیم و باغ ملی گیاهشناسی)

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند