0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی ویو و نقشه واحد ۱۳۷ متری پروژه میلان مروارید ۳

 

 


واحد های ۱۳۷ متری در مرکز برج میلان 3 واقع شده این واحد ها دو خواب میباشند.دو واحد شمال غربی و شمال شرقی  و دو واحد جنوب غربی و جنوب شرقی در مرکز برج موجود می باشد.
واحد های غربی چه در جنوب و چه در شمال در قسمت اتاق خواب ها دارای  ویو هستند و واحد های شرقی چه در شمال و چه در جنوب ،در قسمت پذیرایی ویو دارند.
قسمت جنوب واحد اتوبان حکیم میباشد و قست شمال واحد پارک کوچکی که در آنجا وجود دارد .قسمت غربی و شرقی واحد ویو خاصی

را ندارد.

واحد های ۱۳۷ متری دارای ۴ طبقه در هر واحد است.

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند