0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی نقشه و ویو واحد های 101 متری نارنجستان 1

 

واحد ۱۰۱ متری در پروژه نارنجستان ۱ هم همانند بقیه متراژها در هر طبقه   ۲ واحد از آن وجود دارد ، در نتیجه در هر بلوک ۱۴ واحد و در دو بلوک ۲۸ واحد ۱۰۱ متری قرار می گیرد .این  واحدها در مرکز قرار گرفته اند.

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند