0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

حق امتیاز پیش خرید پروژه چیست ؟ چرا باید برای آن پول پرداخت کرد؟

 

حق امتیاز پیش خرید پروژه چیست؟ چزا باید برای خرید آن پول پرداخت گردد؟

برای فهم بهتر این سوال ابتدا باید نوشته پروژه های تعاونی ساز مرور شود، طی نوشته قبلی ما فهمیدیم در پروژه های تعاونی ساز طبقه و واحد مشخص نیست و در انتهای کار این خوش حسابی شماست که تعیین کننده انتخاب واحد ها و جهت های بهتر است.

اول اینکه تعاونی سازنده برج مد نظر شما موظف به تحویل پروژه با قیمت تمام شده و بدون سود می باشد اما زمانی که شما پروژه را از شخصی میخرید که قبل شما اقدام به خرید نموده است باید بدانید که فرد مورد نظر خوش حساب بوده یا خیر؟ این بدین معناست که آیا تمامی اقساط خود را به موقع پرداخت نموده است؟ آیا دیر کرد یا جریمه ای ندارد؟ چند قسط دیگر دارد؟ قیمت تمام شده واحد وی چقدر است؟ ( که این موارد از تعاونی قابل استعلام می باشد) و در نهایت اینکه مبلغ امتیاز چقدر است؟

حال امتیاز چیست ؟ فروشنده پروژه تعاونی ساز یک مبلغ واریزی اولیه ( که پرداخت نموده است) + امتیاز از شما دریافت میکند)

امتیاز در واقع سود پولی است که فرد تا زمان فروش پروژه خود میتوانسته از واریزی اولیه و اقساط خود از بانک دریافت کند ( هر چند کم تر از سود دریافتی از بانک می باشد)

مبلغ دریافتی حق امتیاز هر فرد بستگی به خوش حسابی خریدار دارد. و هر چه پروژه به زمان تحویل نزدیکتر می شود مبلغ امتیاز بالاتر میرود و همچنین هر چه پروژه نکات مثبت بیشتری نسبت به پروژه های دیگر داشته باشد امتیاز آن بالاتر است.

شما پس از خرید پروژه مورد نظر موظف به پرداخت بقیه اقساط خریدار می باشید

و نکته آخر اینکه فروش پروژه های تعاونی ساز تا قبل از انتخاب واحد به صورت واریزی اولیه + امتیاز می باشد و پس از آن به صورت متری خرید و فروش خواهد شد و واحد بسته به طبقه و جهتی که دارد و ضریب طبقات قیمت گذاری خواهد شد.

حالت فروش متری معمولا یک سال مانده به تحویل اتفاق می افتد که در این حالت بعد از محاسبه  کل متراژ واحد ، مبلغ اقساط باقی مانده کسر شده و سپس به فروشنده پرداخت می شود.

نوشته : سارا هراتیان