0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

شرایط پیش فروش آپارتمان های منطقه 22 تهران چیست؟

 

شرایط پیش فروش آپارتمان های منطقه 22 چگونه است؟

دو نوع پیش فروش در منطقه 22 تهران داریم پیش فروش شخصی ساز و پیش فروش تعاونی ساز، اکثر پیش فروش ها در این منطقه تعاونی ساز می باشد تعاونی مبلغی را بابت قرارداد ساخت برای شما تعیین می نماید که این مبلغ برای طبقات همکف می باشد و بعد از اتمام کار تعاونی مبلغی را با عنوان ضریب طبقات هم از شما دریافت خواهد نمود.

در پیش فروش پروژه های تعاونی ساز شما یک واریزی اولیه  و اقساط دارید و البته قرارداد ساخت نیز در تعاونی ها با توجه به تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی متغیر می باشد.

و در صورت پیش خرید از اعضای اولیه شما مبلغی را هم به عنوان حق امتیاز باید پرداخت نمایید.

( در صورت داشتن سئوالی در مورد تفاوت پروژه های شخصی ساز و تعاونی ساز لطفا ما را در مقالات دنبال کنید)

نوشته : سارا هراتیان