0912 949 24 77  - 021 44 74 81 36
​​​​​​​021 44751513

آخرین مصوبه کمسیون ماده ۵ برای منطقه ۲۲ 


رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران جزییات طرح تفصیلی ویژه منطقه ٢٢ و مشکلات پیش‌رو را تشریح کرد.


علی اعطا در گفت و گو با ایسنا، با اعلام خبر ارسال پیشنهادات شهرداری تهران در مورد طرح تفصیلی جدید منطقه ٢٢به شورای عالی معماری و شهرسازی با بیان اینکه توسعه منطقه ٢٢ از زمان طرح جامع اول در سال٤٩ در بحث توسعه خطی تهران به سمت غرب دیده شده است،  گفت: اما در دوره های مختلف در حوزه نقش و کارکرد این توسعه اقداماتی صورت گرفت که در نهایت توقعاتی که از منطقه  می رفت، برآورده نشد.


وی افزود: مسائل و مشکلاتی که در منطقه٢٢ وجود دارد،  سبب شد که تهیه طرح تفصیلی جدید و ویژه منطقه روی میز شهرداری تهران قرار گیرد که بعد از چندسال کلیات مباحث طرح ویژه و جدید در کمیسیون ماده ۵ در آذر ماه سال گذشته  به تصویب رسید و  حالا برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد، اخیرا نیز طرح تفصیلی جدید در کمیته فنی  شورای عالی مورد  بررسی قرار گرفته و بنظر می رسد طی ماه های آتی این طرح، نهایی و بعد از تصویب به شهرداری تهران ابلاغ خواهد شد. 
 

تبدیل منطقه ۲۲ به مرکز گردشگری ملی 


رییس کمیته معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه در پیشنهادات جدید، نقشی که برای منطقه٢٢ در نظر گرفته شده است "مرکز استقرار خدمات بزرگ مقیاس با غلبه تفرجگاهی، گردشگری و خدمات در مقیاس ملی و فراملی" است ادامه داد: نقش  ملی و فراملی که برای منطقه ٢٢در نظر گرفته شده است ایجاب می‌کند، فعالیت‌ها و کارکردهایی در این منطقه مستقر شود که جوابگوی نیازهای ملی و فراملی باشد و به همین دلیل می بایست از این به بعد از توسعه کاربری مسکونی کاسته و ایجاد فعالیت های مرتبط با نقش منطقه در دستور کار قرار گیرد. 
اعطا با بیان اینکه امکان ایجاد نقش تفرج و گردشگری برای منطقه با وجود جاذبه های تفریحی، طبیعی و غیر طبیعی همچون دریاچه ، آبشار و... مهیا است و این منطقه در مجاورت کوهپایه ها و رود دره ها است  و دارای اراضی باز می باشد، ادامه داد: در حوزه خدمات بزرگ مقیاسی که برای این منطقه تعبیه شده باید این نکته را در نظر گرفت که اگر قرار باشد، کاربری خدماتی تقویت شود باید این مهم هدایت شده باشد و مشخص شود چه خدماتی با چه مقیاس و به چه اندازه می بایست گسترش یابند. 

 


جمعیت چالش بزرگ منطقه ۲۲ 


اعطا با بیان اینکه طرح تفصیلی جدید بنا دارد که به برخی چالشهای منطقه٢٢پاسخ دهد، ادامه داد: یکی از چالشهای مهم منطقه ٢٢ موضوع جمعیت پذیری آن است بگونه ای که براساس سرشماری سال٩٥، جمعیت ساکن در منطقه کمی بیش از ١٧٦ هزار نفر بود. طرح جامع تهران جمعیت پذیری منطقه را ٣٥٠ هزار نفر دانسته اما در عمل با توجه به اتفاقاتی در حوزه صدور مجوز و پروانه ساخت و ساز  و قراردادهای منعقد شده، رخ داده، جمعیت پذیری منطقه به ۴۷۵ هزار نفر خواهد رسید که با واقعیت های موجود فاصله دارد و باید چاره اندیشی شود. در همین راستا شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع جمعیت پذیری  را برای بررسی و تعدیل احتمالی به کمیته فنی شورای عالی ارجاع داده است. 


وی با بیان اینکه بحث جمعیت پذیری براساس برخی فاکتورها از جمله تامین آب و ...تعیین می شود، افزود: بر روی مسئله جمعیت پذیری منطقه٢٢ در طرح تفصیلی  جدید با توجه به مشکلات تهران باید بررسی بیشتری صورت گیرد. 
اعطا با بیان اینکه موضوع حمل و نقل عمومی با موضوع کیفیت سکونت ارتباط تنگاتنگی دارد بگونه ای که کمبود حمل و نقل عمومی جذابیت سکونت و زیست پذیری را کاهش می دهد و  این مسئله در منطقه ٢٢ مشهود است گفت: تعریف پروژه های بزرگ مقیاس برای منطقه ٢٢ آنهم با رویکرد تفریحی و گردشگری حتما نیازمند حمل و نقل عمومی مناسب است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد بعنوان مثال تصور کنید پروژه ایرانمال به صور کامل افتتاح شود، چه اتفاقی برای ترافیک بزرگراه های اطراف رخ می دهد؟ آیا بزرگراه های اطراف بار و کشش ترافیک و حجم تردد را دارد؟ 
وی با بیان اینکه ساختار محلات این منطقه به درستی شکل نگرفته افزود: ناپیوستگی و گسستگی هایی بین محلات و مراکز این منطقه وجود دارد و این مسئله سبب مشکلاتی از جمله کاهش یکپارچگی فضایی و کاهش امنیت در محلات منطقه ٢٢ شده است که باید برای این مشکل نیز چاره اندیشی شود. 


طرح تفصیلی جدید قرار نیست در منطقه ٢٢ معجزه کند 


اعطا در ادامه با بیان اینکه بلندمرتبه سازی در منطقه ٢٢ فراتر از ظرفیت منطقه بوده و حتی در سالهای٩٣_٩٤ بحث هایی در مورد قرارگیری برج سازی های انجام شده در مسیر بادهای تهران ایجاد شد که هنوز به صورت علمی این مسئله تایید یا رد نشده است، افزود: بارگذاری ها به حدی است که حتی دید و منظر عمومی را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است بگونه ای که دریاچه چیتگر به واسطه برج سازی های اطرافش محصور شده و تبدیل به حیاط و حوض تعدادی از برج های اطراف شده است. 


وی با بیان اینکه باید طرح تفصیلی جدید با توجه به مشکلات فعلی و سازماندهی به آنها تدوین شود، افزود: کلیات طرح تفصیلی جدید به تصویب رسیده و دبیرخانه شورایعالی معماری و شهرسازی طرح جدید را برای بررسی به کمیته فنی ارجاع داده است و بنظر می رسد طی چندماه آتی این مهم تصویب و برای اجرا به شهرداری ارجاع داده شود. 
وی با بیان اینکه طرح تفصیلی جدید قرار نیست در منطقه ٢٢ معجزه کند و تنها می‌تواند چالش‌های فعلی منطقه را تسهیل کند، اظهار کرد: بلندمرتبه سازی از سال ٩٣ در تهران ممنوع است و برج‌هایی که در حال حاضر در این منطقه ساخته می‌شود یا قبل از توقف مجوز دریافت کرده و یا براساس تخلف در شهرداری در زمان ممنوعیت مجوز اجازه ساخت و ساز  صادر شده است.

 

شکل گیری کمسیون ماده ۵ 


براساس ماده۹۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ش ‌که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ش به تصویب رسید، شورای‌ عالی شهرسازی با هدف رعایت اصول شهرسازی، بررسی و تصویب نقشه‌ های مربوط به امر شهرسازی تشکیل گردید. تصویب این قانون و تشکیل این شورا، زمینه‌ای شد تا چند سال بعد، با تصویب قانون دیگری، شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران شکل گیرد. پس از تشکیل وزارت آبادانی و مسکن و گسترش فعالیت در زمینه تهیه طرحهای جامع شهری، با تصویب ‌قانون تأسیس شورای‌ عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا به‌عنوان عالی‌ترین مرجع سیاستگذاری و تصویب ضوابط معماری و شهرسازی و طرحهای جامع شهرهای کشور تعیین گردید . وفق ماده ۵ این قانون، وظیفه بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری بر عهده کمیسیونی نهاده شد که از آن پس به‌عنوان کمیسیون ماده ۵ شناخته شد. کمیسیون ماده 5 یکی از کمیسیون های مهم وابسته به شهرداری و موضوع ساخت و ساز است.

 


کمیسیون ماده ۵ شهرداری چیست؟ 


کمیسیون ماده 5 شهرداری مربوط به بررسی و تصویب  طرح های تفصیلی و تغییرات در این طرح های می باشد براین اساس :
«بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان یا فرمانداری کل که به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار یا فرماندار ‌کل و به عضویت رئیس انجمن شهرستان، شهردار، نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر و آبادانی و مسکن و نماینده مهندس مشاور تهیه ‌کننده طرح انجام می شود. آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد، برای شهرداری لازم ‌الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در ‌اساس طرح جامع شهری مؤثر باشند، باید به تأیید شورای‌ عالی شهرسازی برسند.»


تبصره«بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در شهر تهران به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزرای مسکن و شهرسازی کشور، نیرو (‌در حد معاونت مربوطه)، سرپرست سازمان حفاظت محیط‌ زیست و شهردار تهران یا نماینده تام الاختیار او و رئیس شورای شهر تهران می باشد.» 


طرح تفصیلی عبارت از طرحی است، بر اساس معیارهای کلی طرح جامع شهر و همچنین نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف که موارد زیر در آن تعیین می گردد:
موقعیت و مساحت دقیق زمین
وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور
میزان و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری

اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری
موقعیت و کلیه عوامل مختلف شهری 


بنابراین نتیجه می گیریم که طرح تفصیلی، مشخص کردن کاربری زمین های شهری به طور دقیق (ذکر مساحت و متراژ) در چارچوب طرح جامع است و این طرح همانند یک شناسنامه تعیین کننده وضع حقوقی و فنی زمین های شهری می باشد. 


براساس کمیسیون ماده 5 شهرداری اعضای این کمیسیون عبارتند از :


استاندار (یا معاون عمرانی او) به عنوان رئیس جلسه کمیسیون
شهردار
نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی(راه و شهرسازی) ؛
وزارت جهاد کشاورزی ؛
سازمان میراث فرهنگی(وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) ؛
همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط  ؛ 
نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی.


جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور رئیس، دبیر و ۳ عضو از اعضا رسمیت می یابد و برگزار می شود.
مصوبه کمیسیون مزبور زمانی اعتبار می یابد که ۴ عضو از اعضای کمیسیون رای موافق داده باشند. 


اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران
اعضای کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، مطابق با تبصره های ۳ و ۴ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است:
معاونین ذی ربط وزرای مسکن و شهرسازی، کشور، نیرو و جهاد کشاورزی
معاونین رؤسای سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
شهردار تهران (به عنوان رئیس کمیسیون)
رئیس شورای اسلامی شهر تهران(بدون حق رای)
رئیس کمیسیون ماده ۵ شهرداری تهران، شهردار تهران می باشد.

 تیم ما با ۱۲ سال سابقه در امر پیش خرید و پیش فروش و بررسی و اعتبار سنجی پروژهای در حال احداث، متشکل از بهترین و مجرب ترین مشاوران همراه شما در امر خرید و فروش هستیم
ما با بهره گیری از تجربه خود تنها مشاور و راهنما و همرا شما می باشیم . تا همراه شما بهترین گزینه را برای خانه دار شدن انتخاب کنیم

​ما با ارائه مقالاتی در زمینه املاک پیش فروش در منطقه 22 تهران سعی داریم به بهگزینی انتخاب های شما کمک کنیم تا بتوانید با

آگاهی بیشتر در این مسیر قدم بگذارید و چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در حیطه سکونت بهترین انتخاب را داشته باشید 
​​​​​​​
می توانید مقالات ما را در این صفحه دنبال کنید

باتشکر از حسن انتخاب شما


با مقالات املاک دیار همراه باشید برای مشاهده مقالات بیشتر کلیک کنید

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند

سبد خرید