0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

فنر فشرده قیمت مسکن در انتظار یک جهش!!!!

  • انتظار نمیرفت با رکود مقطعیه سال 98 ما شاهد فشرده شدن فنر قیمت مسکن باشیم.و همچنین انتظار نمیرفت منتظر یک تلنگر برای بازشدن این فنر هم باشیم.وهمچنین انتظار نداشتیم همین حالا که این مطلب نوشته میشود اکثر ما در خانه باشیم .عوامل بسیار همچنان این فنر را نگه داشتن و تقاضا را پشت یک صف طویل انباشته کردن.هر روز که میگذرد این صف طویل تر میشود .یکی از این عوامل ویروس کرونا یا کوید-19 است هر روز که از همه گیر شدن این ویروس میگذرد این صف طولانی تر میشود تا زمانی که پایان آن همزمان باش با کاهش یا پایان ویروس کرونا .عامل دیگر نرخ دلار است.و صددرصد تنها عاملیست که افزایش قیمت آن بخصوص  در کشور ما که درگیر تحریم هست اثر بسزایی میگذارد .اگر در بهمن و اسفند ماه 98 قیمت ارز در کانال پایین میماند سال 99 را با رکود سختی روبه رو میشدیم ولی اینگونه نشد .نوسان دلار هم بر عرضه و هم تقاضای تمام اقلام و عوامل مربوط به مسکن اثر میگذارد و با افزایش مصالح.زمین.تراکم.......قیمت هم اوج میگیرد .عامل دیگر اثر گذار اعلام تورم از سوی بانک مرکزی در سال 99 است .مردم برای آن که از سود بانک پناه ببرند به سرمایه گذاری و برای جلوگیری از بی ارزش شدن نقدینگی در دست به سمت خرید روی میاورند.اوج بازار سال 99 در زمان جهش فنر است.بنابراین کاهش عرضه مساوی میشود با افزایش قیمت مسکن .و ممکن است زمان باز بودن فنر 3 ماهی طول بکشد.و بعد از آن رکود مقطعی به وجود می آید.

    سما هراتی