0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

زمان تحویل پروژه برج های نارنجستان 1 و 2 و 3 و 4

 
زمان تحویل پروژها اگر دارای طبقات زیاد باشد میانگین ۴ سال است ، اما اگر پروژها در شکل مجتمع باشد و تعداد کمی واحد داشته باشد از زمان شروع ۳ سال کافی می باشد.

زمان شروع پروژه
۱۳۹۸/۹/۱
و زمان پایان پروژه
۱۴۰۱/۶/۳1
 

زمان شروع پروژه
۱۳۹۷/۱۲/۰۱
زمان پایان پروژه
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
 
 
زمان شروع پروژه
۱۳۹۸/۱۰/۱
زمان پایان پروژه
1401/10/1
 
 
 
 
 
 

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند