0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

مراحل ساخت پروژه برج های نارنجستان 1 و 2 و 3 و 4

نارنجستان 1
نارنجستان 1


 

 

 

 

 

 

 

پروژه نارنجستان ۱ در مرحله اسکلت و سقف بتونی می باشد.

 

 

 

نارنجستان 2


 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه نارنجستان ۲ در مرحله پایان اسکلت و سقف بتونی می باشد.

 

 

 

نارنجستان 3


 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه نارنجستان ۳ در مرحله شروع اسکلت و سقف بتونی می باشد.

 

 

 

نارنجستان 4
نارنجستان 4


 

 

 

 

 

 

 

 

پروژه نارنجستان ۴ در مرحله تست خاک می باشد .

 

 

 

 

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند