0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی قیمت پروژه برج نیروی هوایی ( h2 چیتگر )

 

 

پروژه  نیروهوایی ( h2 چیتگر ) به چهار صورت قیمت گذاری می شود :


۱_جهت واحدها
واحدهای جنوب و شرق نسبت به واحدهای دیگر دارای قیمت امتیاز بالاتری است به دلیل آن که واحدهای جهت جنوب آفتابگیرو ویو باغ ملی گیاهشناسی را دارد و همچنین واحدهای که در جهت شرق است‌ دارای ویو باز می باشد که آفتاب خوبی در طلوع خورشید دارد.


۲_طبقه واحدها
در پروژه h2 ، واحدها هر چه طبقه شان  بالاتر باشد  قیمت  بالاتری دارد چون سیستم پروژه h2 برج نشین  است.


۳_متراژ واحدها
واحدها با متراژ بالاتر امتیاز گران تری دارند.


۴_نقشه واحدها
واحدهای که پذیرایی باز و آفتابگیری دارد قیمت بالاتری هم دارند .

 

نوشته سمانه هراتیان (مدیر داخلی املاک دیار)

 

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند