0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

بررسی نقشه و ویو و چشم انداز پروژه برج برلیان

 

واحدهای ۹۵ متری پروژه برلیان در قسمت جنوبی برج واقع شده است.
واحدهای ۱۲۷ متری پروژه برلیان در قسمتی جنوبی و شمالی برج واقع شده است.
و واحدهای ۱۳۱متری پروژه برلیان در قسمت شمالی برج واقع شده است.

 

تماس با مشاورین خود در املاک دیار در پایین صفحه (مشاور تخصصی این پروژه سمانه هراتیان و فرزاد حسینی )

 

 

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند