0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

طرح توانمند سازی ارتش

 

ثبت نام پروژه از سال ۹۸شروع شده و ارتش این پروژه را به کسانی واگذار کرده که از۱۶تا۳۰سال سنوات خدمتشان است.
الویت بندی پروژه که اکنون در مرحله گودبرداری میباشد براساس سنوات شخص ارتشی است.مثلا:شخصی که دارای سنوات ۱۶سال میباشد واحد را۵ساله تحویل میگیرد ولی کسی که ۳۰سال سنوات دارد واحد را زودتر تحویل میگیرد و هم میتواند واحدی با چشم انداز بهتر و  زیباتر انتخاب کند.
چنان که ذکر شد ثبت نام اول  سال۹۸ و ثبت نام دوم تیرماه ۹۹انجام شد.پروژه اکنون در مرحله گودبرداری وبه صورت سهام  های ۲۰متری،۳۰متری و ۵۰متری میباشد واگر جمع سهام خریداری شده به ۱۰۰متر برسد یک واحد به سهام دار تعلق میگیرد و برای افرادی که به دنبال سرمایه گذاری کوچک و درنتیجه داشتن یک واحد هستند خرید سهام این پروژه بسیار مقرون  به صرفه است.لازم به ذکر است که هر۵۰متر دارای ۱۰۵میلیون تومان وام است.
پروژه از ترافیک به دور است و آرامش و ویوی زیبایی دارد این پهنه در مجاورت ایران مال قرار دارد و به اتوبان همت بسیار نزدیک است و برای سکونت یاسرمایه گذاری بسیار مناسب و سودآور میباشد.

 

نوشته پگاه صفری ( مشاور شما در املاک دیار )

09351133396

 

 مشاورین املاک دیار ، در راستای کمک به بهگزینی انتخاب های شما در خدمتتان هستند