0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

کلانتری 141

آدرس: منطقه 22 تهران، شهرک راه آهن، خیابان امیر کبیر، 35 متری گلها، یاس 7 شماره تماس: 021-44702327 021-44712327 021-44702326
ادامه مطلب

شهرداری ناحیه 4

آدرس: منطقه 22 تهران، بزرگراه شهید خرازی، حد فاصل شهرک آزاد شهر و بزرگراه خرازی، نبش خیابان میر کمالی شماره تماس: 021-96022454
ادامه مطلب

شهرداری ناحیه 3

آدرس: منطقه 22 تهران، کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، بلوار دارو پخش، بلوار اردستانی، خیابان دانش، خیابان کرمانشاه شماره تماس: 021-44990803 021-44990804 021-44990855 021-44990857
ادامه مطلب

شهرداری ناحیه 2

آدرس: منطقه 22 تهران، بزرگراه لشگری، کیلومتر 9، خیابان محمود پوری، خیابان نسیم 5 شماره تماس: 021-44735555 021-44734444 021-96022452
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها