0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

پروژه خرازی

​منطقه 22 تهران تقاطع اردستانی همت

پروژه تعاونی ساز

روز شمار زمان تحویل

توضیحات اولیه پروژه خرازی 
​​​​​​​
چنانچه به دنبال خرید ملک در املاک منطقه 22 و در برج های پیش فروش چیتگر هستید و نقدینگی کافی بابت خرید ملک آماده ندارید پروژه خرازی از گزینه های خوب پیشنهادی به شما است که در مرحله نازک کاری و نزدیک تحویل می باشد. زمین
 پروژه خرازی به وسعت 38 هکتار می باشد.
این پروژه دارای 44 برج و 8030 واحد است و در تقاطع اردستانی همت قرار دارد. دارای تعاونی مسکن های آماد، هوافضا، رزمنده، لشگر 27 (پارس کاشانه)
نیروی زمینی (حفاظت بسیج لشکر10 و انرژی هسته ای و ستاد کل) می باشد.
ردیف جلو دارای 29 طبقه و ردیف های آخر 25 طبقه می باشد.
ردیف جلو پروژه آماد پشتیبانی ،آماد دوکوهه ، نیرو قدس ، هوا فضا و ستاد کل  می باشد.و در ردیف آخر پروژه لشکر 27 قرار دارد
پروزه های نیروی زمینی، رزمنده، و تعاونی مسکن های لشکر در ردیف های وسط قرار دارند.

برج خرازی دارای نما و ظاهری متفاوت می باشد که بلوک های A به یک شکل یا بلوک های B به شکل دیگری ساخته می شوند و به همین منوال بلوک های C هم به یک شکل و بلوک D نیز به شکل دیگر ساخته می شود.
بلوک C آماد پشتیبانی و یکی از دو بلوک رزمنده می باشد.
بلوک های B3 و B4 و A3 و A4 بلوک های آماد نیروی قدس و آماد دوکوهه هستند و در ردیف رو به همت قرار دارند.
بلوک های B1  و A1 و   B2 و A2 پروژه هوا فضا می باشند.
بلوک C1 و C2 هم مربوط به ستاد کل می باشد.
بلوک B5 و A5 و بلوک B6 و   A6 مربوط به نیروی زمینی می باشد.
بلوک B7 و A7 و بلوک B8 و A8 مربوط به رزمندگان می باشد.
بلوک B9 و A9 و بلوک B10 و A10 هم مربوط به رزمندگان می باشد.
بلوک  B11و A11 و بلوک B12 و A12 هم مربوط به نیروی زمینی  می باشد
بلوک B13 و A13 و بلوک B14 و A14 هم مربوط به رزمندگان می باشد
بلوک B15 و A15 و بلوک B16 و A16 هم مربوط به سپاه لشگر 27 یا پارس کاشانه می باشد
بلوک های D1 و  D2 و D3 و D4 مربوط به لشگر 27 که بر حکیم قرار دارد و واحد های جنوبی محسوب می شود.


مساحت کل پروژه 38 هکتار می باشد که 8030 واحد آن بدین صورت تفکیک می شود:

تعاونی ستاد کل: 240 واحد
تعاونی مسکن زمینی: 1100 واحد
تعاونی آماد پشتیبانی: 2776 واحد
تعاونی مسکن هوا فضا: 810 واحد
تعاونی رزمنده: 2400 واحد 
تعاونی لشگر 27: 1180 واحد 

با دیار 22 آسوده خاطر ملک بخرید

شرایط پیش فروش پروژه خرازی


به صورت امتیاز و واریزی که برحسب تعاونی مسکن و موقعیت قرار گیری برج متفاوت می شود غیر از تعاونی آماد پشتیبانی 
هم به صورت انتقال در دفتر خانه رسمی و هم به صورت انتقال در تعاونی مذکور می باشد و دارای پیش سند می باشد. زمانی نقل و انتقال کامل صورت می گیرد که واریزی اعضا واریزی روز باشد 

تعاونی آماد و پشتیبانی پروژه خرازی

این تعاونی تنها تعاونی این پروژه می باشد که طبقه و واحد آن مشخص می باشد و خرید و فروش آن امتیازی نبوده و متری خرید و فروش می شود
این پروژه که جزو برج های پیش فروش چیتگر و برج های اطراف دریاچه چیتگر می باشد،​​​​​​​ در مرداد ماه سال 1399 تحویل موقت دارد و آذر ماه و دی ماه سال 1399 تحویل قطعی آن است.

*تعاونی لشگر 27 تا رتبه 700 در این پروژه انتخاب طبقه و واحد صورت گرفته است و به صورت متری از قرار متری 24 تا 30 میلیون تومان خرید و فروش می شود.( برای مشاوره جهت انتخاب واحد در پروژه خرازی با مشاورین ما در انتهای این صفحه تماس بگیرید).

​امکانات برج خرازی چیتگر​​​​

1- پارکینگ
2- انباری
3- شوتینگ
4-سالن ورزشی
5- سالن اجتماعات
6- سیستم اطفا حریق
7-سیستم سرمایش و گرمایش: چیلر مرکزی
8- دارای 4 لاین آسانسور
9- دسترسی به حکیم ، همت، بلوار پژوهش، اتوبان شهید فهمیده می باشد
10- نزدیک مراکز توریستی ایران مال، شهر بازی هزار و یک شب، دریاچه چیتگر، پارک جنگلی چیتگر و باغ ملی گیاه شناسی و خرگوش دره می باشد
11- این پروژه در کنار روستای وردیش واقع شده است
12- در نزدیکی مترو ورد آورد، چیتگر و ایران خودرو است.

اخبار ، مقالات مسکن

​​پلان و نقشه پروژه خرازی سپاه منطقه 22
​​​​​​​

دارای 4 تیپ A, B, C, D می باشد.


پلان و نقشه تیپ A شهید خرازی اردستانی

برج های تیپ A مستطیل شکل هستند و دو برج تیپ A کنار هم و در وسط دو برج با تیپ B قرار دارند همانطور که در شکل مشاهده میکنید به صورت B, A, A, B قرار گرفته اند. و هر برج تیپ A دارای 29 طبقه که شامل 25 طبقه مسکونی، 3 طبقه  منفی و 1 طبقه لابی می شود و در هر طبقه ما 6 واحد که در کل دارای 150 واحد می شود چون برج دارای 25 طبقه مسکونی می باشد در نتیجه 25 ضرب در 6 برابر با 150 واحد می شود که دارای متراژ های 128 متری، 104 متری، 27 متری ، 115 متری، 110 متری و 128 متری می باشد. 
واحد شماره 1: 127 متر 
واحد شماره 2: 104 متر
واحد شماره 3: 128 متر
واحد شماره : 115 متر
واحد شماره 5: 110 متر
واحد شماره 6: 128 متری
می باشد.

بررسی پلان و نقشه واحدهای A در تعاونی مسکن هوا فضا : این تعاونی شامل واحدهای A1، A2  تعاونی می باشد که واحدهای شماره 1 و 2 و 3 دارای ویو شهر بازی هزار و یک شهر می باشد.بهترین نقشه مربوط به واحدهای 1 و 2 می باشد که از پرتی کمتری نسبت به واحد 3 برخوردار است.

​​​​​​بررسی پلان و نقشه واحدهای A در تعاونی مسکن قدس : این تعاونی شامل واحد های A3 ,A4 می باشد ، این واحد ها از نظر چشم انداز و ویو مانند تعاونی مسکن هوا فضا می باشد در واقع دارای موقعیت یکسان هستند.
 

بررسی پلان و نقشه واحدهای A در تعاونی مسکن نیروی زمینی : این تعاونی شامل واحد های A5 , A6 , A11 , A12  می باشد. تیپ بلوک A در این تعاونی ویو و چشم انداز خاصی ندارد. در بلوک های A5 , A6 نقشه بر عکس می شود.

بررسی پلان و نقشه واحد های A در تعاونی مسکن رزمنده : این تعاونی شامل واحدهای A7, A8 , A9 , A10 می باشد. تیپ بلوک A در این تعاونثی دارای ویو و چشم انداز خاصی نمی باشد. بلوک A7 , A8  مثلث برعکس بوده و A9 , A10 از نظر نقشه معکوس آنها هستند.

بررسی پلان ونقشه واحد های A در تعاونی مسکن لشگر 27 : این تعاونی شامل واحد های A15 , A16  می باشد. نقشه آنها به صورت مثلث برعکس می باشد. واحد های A16 دارای چشم انداز و ویو باز هستند. این بلوک واحد های 127 متری ، 110 متری و 108 متری دارای ویو به سمت حکیم می باشند و دارای نور جنوب هستند.


​​​​​​​
پلان و نقشه تیپ B شهید خرازی اردستانی


برج های تیپ B به شکل مربع بوده و دو طرف برج های تیپ A قرار دارند و دارای 23 طبقه که شامل 20 طبقه مسکونی 2 طبقه منفی و 1 طبقه لابی می شود. هر طبقه 8 واحد با متراژ تقریبی 110 متری را داراست. که 8 ضرب در 20 در مجموع دارای 160 واحد می باشند.

واحد های شماره 1 : 105 متری
واحد های شماره 2 : 110 متری
واحد های شماره 3 : 116 متری 
واحد های شماره 4 : 105 متری
واحدهای شماره 5 : 110 متری 
واحد های شماره 6 : 112 متری
 واحدهای شماره 7 : 113 متری
واحد های شماره 8 : 110 متری 
می باشد.


بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن هوا فضا : این تعاونی شامل واحدهای B1 , B2 می باشد. که واحدهای شماره 1 و 2 و 3 و 4 ویو و چشم انداز شمالی و باز دارند و واحد های شماره 5 و 6 و 7 و 8 دارای چشم انداز جنوبی و رو به واحد های نیروی زمینی ارتش دارند.

بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن دو کوهه : این تعاونی دارای واحدهای B3 , B4  می باشد. که واحد های شماره 1 و 2 و 3 و 4 ویو و چشم انداز شمالی و باز دارند و واحد های 5 و 6 و 7 و 8 دارای ویو جنوبی و رو به واحدهای رزمنده دارند.

بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن رزمنده : این تعاونی دارای واحد های B7 , B8 , B9 , B10 هستند که بلوک B9 واحدهای شماره 1 و 8 دارای چشم انداز اردستانی هستند و بقیه واحد ها ویو خاصی ندارند.

بررسی پلان و نقشه واحدهای B در تعاونی مسکن نیروی زمینی : این تعاونی دارای واحدهای B5 ,B6, B11 , B12 می باشد که بلوک B12  واحدهای 4 و 5 ویو شرق را دارد.

بررسی پلان و نقشه واحد های B در تعاونی مسکن لشگر 27 : این تعاونی دارای واحدهای B15 , B16  می باشد. که بلوک B16 واحد های 4 و 5 و 6 و 7 و 8 داری ویو باز می باشد.
​​​​​​​


پلان و نقشه تیپ C شهید خرازی اردستانی
​​​​​​​

برج های تیپ C در دو ردیف کناری اول پروژه از سمت همت قرار دارد و  در واقع در 4 جهت مختلف می باشند که به شکل 8 ضلعی هستند و دارای 29 طبقه شامل 25 طبقه مسکونی 3 طبقه پارکینگ و 1 طبقه لابی می باشد. در هر طبقه 8 واحد با متراژ تقریبی 110 متری وجود دارد که 8 ضربدر 25 می شود 200 واحد در کل.

واحدهای شماره 1 : 119 متری
واحد های شماره 2 : 109 متری
واحدهای شماره 3 : 109 متری
واحدهای شماره 4 : 122 متری
واحدهای شماره 5 : 122 متری
واحدهای شماره 6 : 109 متری
واحد های شماره 7 : 109 متری
واحدهای شماره 8 : 119 متری


بررسی پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن ستاد کل : این تعاونی دارای واحدهای C1 , C2  می باشد. که واحدهای 1 و 2 و3 و4 و8 در این بلوک ها دارای ویو خوبی هستند.

بررسی پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن آماد پشتیبانی : این تعاونی دارای واحدهای C3 , C4  می باشد. که واحدهای 1 و 2 و 3 و 4 و 5 در این بلوک ها دارای ویو خوبی می باشد. 

بررسی پلان و نقشه واحدهای C در تعاونی مسکن رزمنده : این تعاونی دارای واحد های C5 , C6  می باشد. واحدهای 1 و 5 و 6 و 7 و 8 دارای ویو جنوبی و باز می باشند.


پلان و نقشه تیپ D شهید خرازی اردستانی

برج های تیپ D از سمت همت آخر پروژه و از سمت حکیم ابتدای پروژه خرازی قرار دارند. این بلوک ها دارای 23 طبقه شامل 20 طبقه مسکونی و 2 طبقه پارکینگ و 1 اطبقه لابی می باشد هر طبقه شامل 6 واحد با متراژ تقریبی 110 متر می باشد.

موقعیت لوکیشن یا محل قرار گیری برج شهرک شهید خرازی


این پروژه در انتهای منطقه 22 تهران تقاطع اتوبان شهید همت و حکیم بر بلوار اردستانی واقع شده است.
پروژه خرازی در غرب ایرانمال واقع شده است و دارای چشم انداز شهر بازی هزار و یک شهر می باشد و اگر پروژه بزرگ ایرانمال افتتاح کامل گردد سود آوری خوبی برای خریداران در پی خواهد داشت. 
برای دریافت لوکیشن پروژه خرازی لطفا در واتساپ مشاورین املاک دیار پیام دهید
.

زمان تحویل پروژه برج خرازی اردستانی

زمان تحویل پروژه آماد پشتیبانی : دارای 2 بلوک C7 , C8 می باشد و تحویل موقت پروژه در حال انجام است.
​​​​​​​

زمان تحویل پروژه دوکوهه : دارای دو بلوک A3 , A4 می باشد و سال 1400 تحویل داده می شود.

زمان تحویل پروژه رزمنده : تحویل 1400 می باشد.

زمان تحویل پروژه نیروی زمینی : تحویل 1400 می باشد.


زمان تحویل پروژه لشگر 27 : تحویل نیمه اول 1400 می باشد.

زمان تحویل پروژه ستاد کل : تحویل سال 1400 می باشد.

زمان تحویل پروژه هوا فضا : تحویل نیمه اول 1400 انجام می شود.
 
​​​​​​​

پلان و نقشه تیپ A پروژه شهید خرازی

پلان و نقشه تیپ B پروژه شهید خرازی

پلان و نقشه تیپ D پروژه شهید خرازی

قیمت برج خرازی ، اقساط و نحوه پرداخت پروژه خرازی سپاه

هم اکنون در شهریور ماه 1400 تعاونی های انتخاب واحد شده شامل آماد پشتیبانی و لشگر 27 و رزمند و نیرو قدس و آماد دوکوهه و هوا فضا و نیروی زمینی به صورت متری خرید و فروش می شود و متری 21 به بالا می باشد.
آماد پشتیبانی بلوک های C3 , C4 آماده سکونت می باشد.
بلوک های رزمنده و لشگر 27 بخشی به صورت امتیازی و بخشی به صورت متری خرید و فروش می شود و بلوک های ستاد کل به صورت کامل امتیازی می باشد.

امتیاز تعاونی ستاد کل: از یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان وابسته به رتبه به بالا خرید و فروش می شود.
جهت اطلاع از پیش فروش آپارتمان در چیتگر  از طریق واتس آپ با کارشناسان ما در ارتباط باشید. 

مدیریت املاک دیار و مشاور تخصصی شما
سمانه هراتیان 
رضایت ما در کمک به انتخاب صحیح شما عزیزان می باشد
09129492477

سئوالات و نظرات خود را با ما از طریق پر کردن فرم در میان بگذارید (کلیک کنید)

املاک مشابه پروژه شهید خرازی از نظر مکان

املاک مشابه پروژه شهید خرازی از نظر قیمت

پرسش‌های متداول

منظره عالی

مجموعه آبی

​دوبلکس

منظره عالی

​این پروژه در تقاطع اردستانی همت قرار دارد

برای پیش خرید ملک اینجا کلیک کنید.

توضیحات ملک

سبد خرید