0912 949 24 77  -  021 44 74 81 36

برج های چیتگر و منطقه 22

با دیار 22 آسوده خاطر ملک بخرید

اخبار ، مقالات مسکن

پیش فروش پروژه های اطراف دریاچه چیتگر منطقه 22


پروژه آرتمیس در اطراف دریاچه خلیج فارس یا چیتگر قرار دارد و سازنده آن اتحادیه رسا است هم اکنون پروژه آرتمیس در مرحله نازک کاری می باشد و تعداد طبقات این پروژه 4 طبقه بدنه کشتی به صورت تجاری و روی این 4 طبقه 6 برج با 6 طبقه اداری قرار دارد و زیر این بلوک ها یا برج ها 7 طبقه پارکینگ با گنجایش 4 هزار عدد خودرو قرار دارد.

پروژه لکسون  در اطراف دریاچه چیتگر قرار دارد و تعاونی مسکن ابنیه همت می سازد طراحی پروژه را شرکت دوان ایرانیان انجام داده است و معمار پروژه آقای فرزاد دلیری می باشد این پروژه اولین پروژه اداری و اقامتی ایران است که خدمات هتلینگ برای مهمانان دارد پروژه لکسون کاملا در شرق دریاچه چیتگر واقع شده است. این پروژه هم اکنون در مرحله نازک کاری قرار دارد.  در 30 طبقه که شامل 3 طبقه اول تجاری و 3 طبقه بالاتر هتلینگ و از طبقه 7 تا 21 به صورت اداری ساخته می شود.

پروژه 2058 و 2114 در اطراف دریاچه چیتگر یا خلیج فارس قرار دارد پروژه ای تعاونی ساز و توسط شهرداریز منطقه 22 ساخته می شود تجاری اداری است که هم اکنون در مرحله زمین قرار دارد.

پروژه پارسیا پروژه ای در اطراف دریاچه خلیج فارس است که توسط اتحادیه رسا ساخته شده است و به اتمام رسیده و قابل سکونت است.

پروژه برلیان در شمال دریاچه چیتگر قرار دارد و سازنده آن اتحادیه رسا می باشد که تکمیل شده و سند آن آماده است.


پروژه 12 فرورین در اطراف دریاچه خلیج فارس یا چیتگر قرار گرفته است و متعلق به تعاونی ناجا می باشد و تمامی بلوک های آن به غیر از 2 بلوک تحویل داده شده است.هر بلوک این پروژه 20 طبقه می باشد.

پروژه نگین ساحل یا بازنشستگان ارتش در اطراف دریاچه خلیج فارس یا چیتگر قرار دارد که توسط نیروهای مسلح ساخته میشود فاز 1 این پروژه تحویل داده شده است و فاز 2 آن در مرحله نازک کاری و نما می باشد و هر برج آن دارای 25 طبقه می باشد.

پروژه دریا در اطراف دریاچه چیتگر یا خلیج فارس قرار دارد و توسط تعاونی صدا و سیما ساخته می شود و در مرحله سفت کاری قرار دارد  و دارای 25 طبقه می باشد . در سال 1397 زمین را با اسکلت از تعاونی کشتی رانی خریداری کردند.

پروژه باران در شمال شرق دریاچه چیتگر قرار دارد که توسط شرکت هلیکوپترسازی پهنا ساخته می شود و در مرحله نازک کاری می باشد.این پروژه دارای 21 طبقه می باشد.

پروژه بهاران در اطراف دریاچه خلیج فارس قرار دارد و سازنده آن تعاونی ستاد کل نیروهای ارتش است دارای 2 برج با 24 طبقه است و تحویل داده شده است.

پروژه مرجان در اطراف دریاچه چیتگر ساخته می شود و توسط نیروی دریایی ارتش در حال ساخت است این پروژه دارای 42 طبقه است. این برج از 3 طبقه منفصل و 4 طبقه متصل تشگیل شده است و طبقات منفصل آن 12 طبقه و طبقات متصل آن 23 طبقه است و هم اکنون در مرحله 24 طبقه اسکلت و 4 طبقه دیوار چینی قرار دارد.

پروژه های آسمان در شمال غرب دریاچه خلیج فارس قرار دارد که سازنده آن سپاه می باشد و تحویل داده شده است و دارای 21 طبقه است.

پروژه عرفان که در شمال غرب دریاچه چیتگر قرار دارد و سازنده آن آ اس پ می باشد. در مرحله نازک کاری قرار دارد و دارای 20 طبقه است.

پروژه تریتیوم 1 در شمال غرب دریاچه خلیج فارس قرار دارد توسط شرکت نیکان سازه سدید ساخته می شود در مرحله نازک کاری قرار دارد و دارای 21 طبقه می باشد.​​​​​​​
​​​​​​​​

​​​​​​​پروژه ترنج دژبان ارتش در اطراف دریاچه چیتگر قرار دارد و سازنده آن دژبان ارتش بوده که دارای 2 بلوک در مرحله فوندانسیون و بلوک دیگر در مرحله اسکلت می باشد و دارای 25 طبقه است.

پروژه سروناز در شمال دریاچه خلیج فارس بین میدان ساحل و میدان دریاچه کوچه شمس تبریزی قرار دارد و سازنده آن تعاونی ارتش است دارای 12 بلوک می باشد که یکی از کم متراژ ترین بلوک های منطقه است.​​​​​​​که تحویل داده شده است.

پروژه پهنه E شهرک چیتگر (طرح توانمند سازی ارتش) در غرب دریاچه چیتگر و دقیقا در جنوب غرب ایرانمال واقع شده است و سازنده آن بنیاد تعاون ارتش می باشد که به صورت سهام های 20 متری و 50 متری خرید و فروش می شود. تحویل پروژه سال 1404 می باشد.
 
پروژه پهنه A شهرک چیتگر در غرب دریاچه چیتگر قرار دارد و سازنده این پروژه بتاجا بنیاد تعاون ارتش می باشد که دارای 21 برج است که 11 برج ارکیده و 10 برج آن پامچال است و تحویل داده شده است.پروژه پهنه A سال 92 تحویل داده شده است و قابل سکونت است.

پروژه پهنه B شهرک چیتگر اطراف دریاچه خلیج فارس یا چیتگر قرار دارد و سازنده آن بتاجا یا بنیاد تعاون ارتش است. در مرحله نازک کاری، سفت کاری و فوندانسیون قرار دارد دارای 15 بلوک می باشد که بلوک G1 تحویل داده شده است​​​​​​​​​​​​​​ و بلوک های G2 , G3 در مرحله نازک کاری و بلوک G4 , B1 در مرحله سفت کاری قرار دارد و بلوک های D1 تا D6 در مرحله فوندانسیون قرار دارند.

پروژه پهنه C شهرک چیتگر در غرب دریاچه خلیج فارس قرار دارد و به صورت تقریبی حدود 4 دقیقه تا دریاچه فاصله دارد و توسط بتاجا یا بنیاد تعاون ارتش ساخته می شود 8 بلوک در حال ساخت دارد که 4 بلوک آن مربوط به نیروی زمینی ارتش، یک بلوک نیروی دریایی ارتش یا برج مرجان و دو بلوک مربوط به پدافند هوایی ارتش و 1 بلوک مربوط به نیروی هوایی ارتش می باشد.

پروژه امام حسن در اطراف دریاچه چیتگر قرار دارد و توسط تعاونی ستاد مشترک ارتش ساخته می شود و دارای 4 بلوک 26 طبقه است و تکمیل شده است.

پروژه سپانیر در اطراف دریاچه چیتگر قرار دارد و مربوط به تعاونی مسکن سپانیر می باشد که با همکاری آماد سپاه ساخته شده است پروژه سال 98 تحویل داده شده است و دارای واحد های تجاری می باشد نمای پروژه سپانیر استوانه ای شکل است که از این نظر یکی از بهترین های منطقه است.

پروژه الوند در اطراف دریاچه خلیج فارس قرار دارد و توسط تعاونی ابنیه همت در حال ساخت است این پروژه دارای 14 طبقه است و در مرحله گودبرداری قرار دارد.

پروژه میعاد در اطراف دریاچه چیتگر قرار دارد و سازنده آن تعاونی شهید خلیلی سپاه است این پروژه در مرحله زمین قرار دارد و فروردین 1400 گودبرداری را آغاز می کند.

پروژه پارلمان در اطراف دریاچه چیتگر قرار دارد و سازنده آن مهندس علی تاجران بوده و شخصی ساز است این پروژه دارای 3 برج دو قلو است که هر قل دارای 16 و 9 طبقه است و هم اکنون تحویل داده شده است.

پروژه دندانپزشکان در اطراف دریاچه چیتگر ، بلوار امیرکبیر قرار دارد و سازنده آن تعاونی مسکن دندانپزشکان ایران است و دارای 29 طبقه است و هم اکنون در مرحله شروع اسکلت است.  

پروژه خرازی در غرب دریاچه خلیج فارس قرار دارد و سازنده آن چند تعاونی مسکن است و دارای 44 بلوک که ردیف های جلو 29 طبقه و ردیف های پشتی 25 طبقه است.

​​​​​​​پروژه بازنشستگان ارتش سازنده این پروژه تعاونی بازنشستگان نیروهای مسلح ارتش می باشد این برج دارای 25 طبقه می باشد و هم اکنون آماده تحویل است.

پروژه خیام شخصی ساز بوده و توسط مهندس لالوی ساخته می شود دارای 25 طبقه می باشد و از معدود پروژه هایی با قیمت قطعی می باشد و در حال حاضر شروع به اسکلت کرده است.

پروژه پاسارگاد 2 سازنده همت سپاه می باشد و دارای دو برج 12 طبقه است و هم اکنون در مرحله فوندانسیون قرار دارد و 2 سال و نیم دیگر تحویل داده می شود.

برج لبخند شخصی ساز بوده و لبخند 1 تحویل داده شده و لبخند 2 در مهرماه سال 1400 تحویل داده می شود.

پروژه میلان (بقیه الله3) سازنده شرکت اریکه پارسیان است و دارای 26 طبقه است که هم اکنون در مرحله پایان فوندانسیون و شروع اسکلت است.

پروژه نیروی زمینی ارتش توسط نیروی زمینی ارتش ساخته می شود و دارای 4 بلوک با 30 طبقه مسکونی است که هم اکنون نارنج 1 پایان یافته است نارنج 2 در مرحله 14 طبقه دیوارچینی است و نارنج 3 در مرحله بتون ریزی و نارنج 4 در مرحله گودبرداری قرار دارد.

پروژه پدافند هوایی ارتش سازنده شرکت آریان سازه رابین است و دارای دو بلوک C , H است که C در مرحله فوندانسیون و H  اسکلت طبقات منفی زده شده است.
 
پروژه نیروی هوایی اچ 2 سازنده تعاونی مسکن مرکزی نیروی هوایی ارتش می باشد و دارای 29 طبقه است که هم اکنون در مرحله دیوار چینی قرار دارد و سال 1401 تحویل می دهند.


دیگر پروژه های اطراف دریاچه چیتگر :
​​​​​​​
​​​پروژه نارنج 8
پروژه ایزدیار
پروژه زاگرس
پروژه دیپلمات

​توضیحات اولیه پیش خرید پروژه و برج های چیتگر


پروژه های ساخته شده و در حال ساخت املاک منطقه 22 تهران را می توان از چند نظر بررسی نمود و پیش آگاهی کوتاهی در مورد آنها به خواننده محترم سایت املاک دیار 22 داد تا با کلیک بر روی لینک پروژه ها توضیحات تکمیلی را دریافت نمایند.
بهترین حالت بررسی پروژه های منطقه 22 تهران ، بررسی از نظر موقعیت قرارگیری و سازنده می باشد.
​​​​​​​

برج های چیتگر از نظر موقعیت قرار گیری به چند دسته تقسیم بندی می شوند: برج های اطراف دریاچه چیتگر ، برج های کوهک ، پروژه های مروارید شهر و برج های شمال همت. همچنین این برج ها از نظر سازنده هم به 3 دسته اصلی: شخصی ساز، تعاونی ساز و شرکت تعاونی تقسیم بندی می شوند.

پیش خرید پروژه های منطقه 22 مروارید شهر از شرق به غرب


پروژه سفیر یا S2 از غرب به شرق مروارید شهر اولین قطعه است که مربوط به تعاونی مسکن سپاشهر می باشد و در مرحله اسکلت قرار دارد و دارای 25 طبقه می باشد. 

پروژه مروارید 2 یا بقیه اله 2 در منطقه مروارید شهر قرار دارد و توسط شرکت اریکه پارسیان ساخته می شود و دارای 30 طبقه می باشد پروژه بقیه اله 2 در مرحله 15 طبقه اسکلت بتنی قرار دارد.(3 اسفند ماه 99 )

پروژه برلیان در منطقه مروارید شهر قرار دارد یک پروژه خاص با نمای سازه چوب می باشد . سازنده پروژه برلیان شرکن مهر آفرین است. پروژه برلیان مهر آفرین هم اکنون (3 اسفند ماه 99 ) در مرحله سه طبقه مثبت قرار دارد و زمان تحویل آن 36 ماه آینده است و در مرحله اسکلت قرار دارد و دارای 31  طبقه است.

پروژه الماس بهداری در منطقه مروارید شهر قرار دارد و سازنده آن بهداری سپاه است و هم اکنون در مرحله نازک کاری می باشد و اوایل سال 1400 تحویل داده خواهد شد و دارای 31 طبقه می باشد.

پروژه سیمان تهران در منطقه مروارید شهر قرار دارد و توسط سیمان تهران ساخته می شود و دارای 31 طبقه است و در مرحله نما می باشدو تحویل آن اواخر سال 1400 می باشد.

پروژه F7 , F8 یا پروژه الهیه فرشته در منطقه مروارید شهر قرار دارد و سازنده آن شرکت تعاونی عمران توسعه سپاشهر است در قالب دو برج 30 طبقه ساخته می شود و به صورت سه دانگ و شش دانگ وارد بازار شده است. 

پروژه بهارستان در منطقه مروارید شهر قرار دارد ساخته شده توسط مجلس می باشد و دارای 30 طبقه است و تکمیل شده است.

پروژه ایرانسازه در منطقه مروارید شهر قرار دارد و سازنده آن تامین اجتماعی می باشد که دارای 30 طبقه بوده و تکمیل شده است.

پروژه برنامه بودجه در منطقه مروارید شهر قرار دارد توسط برنامه بودجه ساخته شده دارای دو بلوک L1 , L2  و تحویل آن سال 1402 می باشد.

پروژه لشگر 27 در منطقه مروارید شهر قرار دارد توسط تعاونی لشگر 27 ساخته می شود که برجی 30 طبقه بوده که تا کنون 18 طبقه اسکلت و دیوار چینی هم زمان در حال انجام است.

پروژه خادمین در منطقه مروارید شهر قرار دارد دارای 3 بلوک است که F11 را اوایل سال 1400 تحویل داده خواهد شد و E10 را اواخر سال 1400 تحویل می دهند و در مرحله نازک کاری می باشد.

پروژه مروارید خیام در منطقه مروارید شهر قرار دارد که سازنده آن آقای لالوی است و دارای 25 طبقه است و در مرحله فوندانسیون قرار دارد.

پروژه مروارید بقیه اله 1 در منطقه مروارید شهر قرار دارد که سازنده آن شرکت نامی اریکه پارسیان است و در مرحله تحویل موقت قرار دارد. دارای 30 طبقه است.

پروژه تریتیوم 3 در منطقه مروارید شهر قرار دارد که پروژه شخصی ساز است و سازنده آن شرکت نیکان سازه سدید می باشد این پروژه دارای 13 طبقه است و زمان تحویل آن برج 7 سال 1400 می باشد.

پروژه ساحل 3 در منطقه مروارید شهر قرار دارد و توسط شرکت ابنیه ساحل ساخته می شود و دارای 25 طبقه است که این پروژه هم اکنون ( اسفند ماه 99 ) در مرحله اسکلت می باشد و تحویل آن 36 ماه دیگر است.

پروژه الدوز ( مهتاب 2 ) در منطقه مروارید شهر قرار دارد توسط شرکت تعاونی الدوز آذربایجان در حال ساخت است و دارای 23 طبقه است که تحویل 40 ماهه دارد و در مرحله اسکلت قرار دارد.

پروژه سران 1 و 2 در منطقه مروارید شهر قرار دارد که سازنده آن شرکت تعاونی همت کاشانه است و سران 1 دارای 31 طبقه است و در مرحله اسکلت قرار دارد و سران 2 دارای 15 بلوک 12 طبقه است و هم اکنون در مرحله زمین قرار دارد.

پروژه صدف در منطقه مروارید شهر قرار دارد که توسط تعاونی بهشت زهرا ساخته شده است و دارای 25 طبقه است که اکنون تحویل داده شده است.

پروژه ستاره در منطقه مروارید شهر قرار دارد و سازنده آن تعاونی شهرداری منطقه 22 است که دارای 20 طبقه و در مرحله نازک کاری قرار دارد.

پروژه نارنجستان 4 در منطقه مروارید شهر قرار دارد و سازنده آن تعاونی ابنیه آکام است که دارای 2 برج 12 طبقه می باشد و در مرحله گودبرداری قرار دارد.

پروژه پلازا در منطقه مروارید شهر قرار دارد و سازنده آن شرکت انبوه سازان عمارت مدرن ایرانیان است که در 4 برج 9 طبقه ساخته می شود و هم اکنون در مرحله زمین قرار دارد.

پروژه سپکو در منطقه مروارید شهر قرار دارند و سازنده آن شرکت تعاونی مروارید شهر فاخر است این پروژه 5 بلوک 16 طبقه است که در مرحله زمین قرار دارد.

پروژه k2 کامرانیه در منطقه مروارید شهر قرار دارند و سازنده آن تعاونی مسکن عمران توسعه سپاهشهر است این برج دارای 27 طبقه است و هم اکنون در مرحله اسکلت قرار دارد.

پروژه آناهیتا در منطقه مروارید شهر قرار دارند و سازنده آن تعاونی دژبان ارتش است این پروژه دارای 2 بلوک و 25 طبقه مسکونی است و هم اکنون در مرحله اسکلت قرار دارد.

پروژه اسپرلوس در منطقه مروارید شهر قرار دارند و سازنده آن تعاونی برما گستر همت است این پروژه دارای 18 بلوک با 12 طبقه است و هم اکنون در مرحله زمین است.

پروژه رومنس سازنده تعاونی توسعه همت و در مروارید شهر در حال ساخت است این پروژه دارای 8 بلوک 2  طبقه می باشد و در مرحله زمین قرار دارد.

پروژه ستین آرین سازه
سازنده شرکت آرین سازه و در مروارید شهر قرار دارد دارای 12 بلوک 12 طبقه می باشد که در هر طبقه 8 واحد قرار دارد و هم اکنون در مرحله زمین قرار دارد.

پروژه پزشکان 1
پروژه خاتم 
پروژه خانه سینما

از دیگر پروژه های واقع شده در مروارید شهر هستند.
 

پیش خرید برج های منطقه 22 بلوار کوهک


پروژه نارنجستان 1 در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی ابنیه آکام در حال ساخت است و دارای 10 طبقه است و در مرحله 4 طبقه دیوارچینی و هم زمان نازک کاری قرار دارد.

پروژه نارنجستان 2 در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی ابنیه آکام در حال ساخت است و دارای 14 در مرحله نازک کاری است.

پروژه رادین در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه پلیس ساخته می شود و دارای 2 برج 25 طبقه است که هم اکنون در مرحله 20 طبقه سفت کاری قرار دارد.

پروژه مدیران شهرداری در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی منابع انسانی شهراری کوهک در حال ساخت است و دارای 21 طبقه است و هم اکنون در مرحله ساخت نما قرار دارد.
 
پروژه آترا در بلوار کوهک قرار دارد و شخصی ساز است در 17 طبقه ساخته شده است و هم اکنون تحویل داده شده است.

پروژه همسا در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی ابنیه همسا ساخته می شود و دارای 12 طبقه است که گودبرداری آن فروردین ماه سال 1400 آغاز می شود.

پروژه آفتاب مهتاب در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی شرکت نفت ساخته می شود و دارای 25 طبقه است که در مرحله اسکلت قرار دارد.

پروژه بانک ملی در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی سپاشهر و بانک ملی ساخته می شود و دارای 3 بلوک 26 طبقه است که در مرحله شروع اسکلت بتنی قرار دارد.

پروژه شمیم رحمت 3 یا نخل در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی هوا و فضای سپاه ساخته می شود و دارای 4 برج 25 طبقه است که در مرحله فوندانسیون قرار دارد.

پروژه البرز در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی ابنیه همت ساخته می شود و دارای 12 طبقه است که در مرحله فوندانسیون قرار دارد.

پروژه امپریال در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی مسکن شمیم رحمت ساخته می شود و دارای 20 طبقه مسکونی و 2 طبقه تجاری است که هم اکنون تحویل داده شده است.

پروژه فرزانگان در بلوار کوهک قرار دارد و توسط تعاونی مسکن ابنیه همت در حال ساخت است این پروژه دارای 26 طبقه است و تحویل داده شده است.

پیش فروش پروژه های شمال همت منطقه 22


پروژه تریتیوم 2 در شمال همت قرار دارد و شخصی ساز است و دارای 15 طبقه در مرحله دیوار چینی قرار دارد.
​​​​​​​
پروژه هما خلبانان پارسه در شمال همت قرار دارد و توسط تعاونی خلبانان و هندسین پرواز هما ساخته خواهد شد که دارای 30 طبقه است که در مرحله  فوندانسیون قرار دارد.

پروژه آبشار در شمال همت قرار دارد و توسط مشارکت تعزیرات حکومتی و شرکت سامان گستران پویا ساختهمی شود و دارای 21 طبقه است که در مرحله نازک کاری قرار دارد.

​​​​​​​پروژه نارنجستان 3 در شمال همت قرار دارد و توسط تعاونی ابنیه آکام ساخته می شود و دارای 3 برج 12 طبقه در مرحله اسکلت  قرار دارد.

پروژه برج سفید در شمال همت قرار دارد و توسط آقای عاوشی و به صورت شخصی ساخته شده است دارای 6 برج 19 طبقه است و تکمیل شده است.

مدیریت املاک دیار و مشاور تخصصی شما
سمانه هراتیان

رضایت ما در کمک به انتخاب صحیح شما عزیزان می باشد
​​​​​​​09129492477

​پروژه های منطقه 22 تهران

سئوالات و نظرات خود را با ما از طریق پر کردن فرم در میان بگذارید (کلیک کنید)

پرسش‌های متداول

منظره عالی

مجموعه آبی

​دوبلکس

منظره عالی

منطقه 22 تهران، شهرک مروارید شهر

برای پیش خرید ملک اینجا کلیک کنید.

توضیحات ملک